Ποιοι είμαστε

Το Rentalproperties.gr αναπτύχθηκε από την E-Real Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών & Μεσίτες Ασφαλίσεων – Αντασφαλίσεων ΑΕ, αποτελεί εμπορικό σήμα για την προώθηση υπηρεσιών διαχείρισης μίσθωσης ακινήτων.

Η E-Real Estates είναι το μοναδικό Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο, συνεχώς αναπτυσσόμενο, το οποίο καλύπτει με τις υπηρεσίες του όλη την ελληνική επικράτεια.

Έχοντας ως πεδίο δράσης τον τομέα του real estate καθώς και τον χρηματοοικονομικό τομέα από την ίδρυση της, το έτος 2006, στόχευσε στη δημιουργία ενός Δικτύου συνεργατών αναγνωρισμένης αξιοπιστίας και απαράμιλλης ποιότητας. Συνεχίζουμε έως σήμερα  να λειτουργούμε με αμείωτο ενδιαφέρον και στόχο να διαφέρουμε δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και εμπιστοσύνης, με γνώμονα την ανάγκη για εξέλιξη και ανάπτυξη. Το δίκτυο μας πρωτοπορεί στο χώρο της Ελληνικής κτηματομεσιτικής αγοράς, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και υποδομές, επιτυγχάνοντας  εν κατακλείδι εξαιρετικά αποτελέσματα.

H E-Real Estates είναι αδειοδοτημένη μεσιτική εταιρία Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων από την εγχώρια εποπτική αρχή ΤτΕ και έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ειδικού Μητρώου ΕΕΑ / 220.

Η E-Real Estates σε συνεργασία με εγχώριες και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, σχεδιάζει αποκλειστικά ασφαλιστικά προγράμματα. Εξειδικεύεται στη διαχείριση και ασφάλιση κινδύνων περιουσίας όπως το ασφαλιστικό πρόγραμμα Προστασία Μισθωμάτων – Νομική Προστασία Εκμισθωμένου Ακινήτου που προσφέρεται μέσω του διαδικτυακού τόπου Rentalinsurance.gr.

Παράλληλα, η E-Real Estates μέσω αδειοδοτημένων συνεργατών της που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων ενοικίασης, αξιολογεί τη φερεγγυότητα του υποψηφίου ενοικιαστή δημιουργώντας την υπηρεσία Risk Management Ενοικίασης Ακινήτων. Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, βρήκαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία ιδιοκτητών ακινήτων “φοβούνται” να ενοικιάσουν τα ακίνητα τους σε άτομα που δεν έχουν προσωπική εμπιστοσύνη, ένεκα της έλλειψης εμπιστοσύνης στις συνθήκες ενοικίασης

Η E-Real Estates για την υπηρεσία Risk Management Ενοικίασης Ακινήτων εταιρεία που προσφέρει μέσω του εμπορικού σήματος «Rental Properties» αναλύει πάνω από 20 σημεία «επικινδυνότητας» και επιστρέφει αναλυτική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου ενοικιαστή.

Με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών διαχείρισης μίσθωσης ακινήτων που στοχεύουν στην ορθή, ασφαλή και μέγιστη απόδοση του περιουσιακού αγαθού, δημιουργήσαμε το Rentalproperties.gr.