Ασφάλεια Μισθωμάτων – Καλύψεις

Κάθε ακίνητό σας (κατοικία – γραφείο – κατάστημα) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευση του πρέπει να σας αποφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και περιττά έξοδα.

Τα προγράμματα που παρέχει στους ιδιοκτήτες ακινήτων το RentalProperties.gr – Online Διαχείριση Μίσθωσης Ακινήτων, παρέχονται μέσω πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρείας. Τα προγράμματα προστασίας μισθωμάτων, αγκαλιάζουν τα εισοδήματα που προέρχονται από την ακίνητη περιουσία σας. Είναι απλά και σύγχρονα, προσφέρονται ανάλογα με το είδος του ακινήτου.

Ποιός καλύπτεται;

Ο εκμισθωτής του ακινήτου.

Πού καλύπτεστε;

Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεται το ακίνητό σας.πο

Καλύψεις

Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημίωσης που προέρχονται από τη μισθωτική σύμβαση ( Κάλυψη 10.000 € )
Νομικές Συμβουλές
Μη καταβολή ενοικίου από τον ενοικιαστή ( Κάλυψη 10.000 € )
 • Για την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων από μισθωτική σύμβαση και ειδικότερα για τη διεκδίκηση καθυστερημένων μισθωμάτων για λογαριασμό του εκμισθωτή από το μισθωτή του ακινήτου. Για διεκδικήσεις καθυστερημένων μισθωμάτων έως 600,00 € συνολικά, γίνονται μόνο εξωδικαστικές ενέργειες

 • Παρέχονται νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης.

 • Ποιες δαπάνες καλύπτει;

  • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων

Υπηρεσίες & Παροχές

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του ασφαλισμένου
Οργανωμένο Πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων
Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του ασφαλισμένου
Νομικές Συμβουλές
 • Όπου απαιτείται με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωση.

 • Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσης του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

 • Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

 • Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων.