Αποτελέσματα!

Η Συνεργασία του RentalProperties.gr για την Ασφάλεια και Προστασία των Μισθωμάτων !

Ιδιοκτήτρια ακινήτου είχε απώλειες ενοικίου δύο μηνών μαζί με ανεξόφλητες οφειλές του διαμερίσματος σε κοινόχρηστα και ΔΕΚΟ – η μισθώτρια είχε παρατήσει το μίσθιο πριν λήξει το συμβόλαιό της, χωρίς προειδοποίηση και ενώ όφειλε ήδη δύο ενοίκια και τους λογαριασμούς. Η ιδιοκτήτρια ανήγγειλε την περίπτωση στην Ασφαλιστική εταιρία όπου διέθετε σχετικό συμβόλαιο.

Η Ασφαλιστική Εταιρία ανέθεσε την υπόθεση σε δικηγόρο, ο οποίος απέστειλε εξώδικο στην μισθώτρια του ακινήτου, δεδομένου ότι αν  ο ενοικιαστής φύγει νωρίτερα του ορισμένου χρόνου (το συμβόλαιο ενοικίασης ήταν τριετές και η μισθώτρια εγκατέλειψε μετά από ένα χρόνο) η ιδιοκτήτρια θεωρείται ότι έχει απώλεια εσόδων και δικαιούται αποζημίωσης.

Αρκεί να αποδείξει ότι στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ενοικιαστεί εκ νέου το ακίνητο έκανε ειλικρινή προσπάθεια για το σκοπό αυτό (για παράδειγμα μέσω αγγελιών). Επίσης, ο δικηγόρος κατέθεσε και σχετική αγωγή διεκδικώντας για λογαριασμό της ασφαλισμένης το σύνολο των απαιτήσεών της.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών το οποίο έκρινε βάσιμη την απαίτηση και επιδίκασε ποσό υπέρ της ιδιοκτήτριας, ύψους 3.686 ευρώ. Το ποσό κάλυπτε όλες τις απαιτήσεις της, έντοκα, δηλαδή ενοίκια δύο μηνών, λογαριασμοί ΔΕΗ και Κοινοχρήστων, αποζημίωση για απώλεια κερδών.

Πιο συγκεκριμένα τα δύο ενοίκια ήταν 1200 ευρώ, τα κοινόχρηστα 70 ευρώ και η ΔΕΗ 50 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό (περίπου 2300 ευρώ), δόθηκε ως αποζημίωση για απώλεια εσόδων. Σημειώνεται ότι όλη η υπόθεση, από τη στιγμή της αναγγελίας μέχρι τη στιγμή της είσπραξης της αποζημίωσης διήρκησε περίπου 1 χρόνο και 3 μήνες. Το εξώδικο εστάλη μέσα Μαρτίου του 2014 και η υπόθεση εκδικάστηκε 8 μήνες μετά, τον Νοέμβριο. Η απόφαση εκδόθηκε  τον  Απρίλιο του 2015 (5 μήνες μετά) και 2 μήνες αργότερα εισπράχθηκε η αποζημίωση.

Πηγή: underwriter.gr