Τεχνικές Υπηρεσίες

Το RentalProperties.gr – Διαχείριση Μίσθωσης Ακινήτων συνεργάζεται με τεχνικές εταιρείες που πλαισιώνονται από ένα σύνολο άριστα καταρτισμένων συνεργατών, μηχανικών και επαγγελματιών πλείστων ειδικοτήτων.

Είμαστε έτσι σε θέση να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία ακόμη και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις, ικανοποιώντας απόλυτα τις ανάγκες των πελατών μας, καλύπτοντας όλο το φάσμα εργασιών, από την αδειοδότηση, το σχεδιασμό έως και την υλοποίηση ενός έργου. Οι συνεργαζόμενες τεχνικές εταιρείες, παρέχουν ένα μεγάλο εύρος υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρίες.

Οι συνεργάτες μας είναι : Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «MSc Built Environment: Environmental Design and Engineering» στην Bartlett School of Environment, Energy and Resources του University College London (UCL).

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα επίσημα αναγνωρισμένο έντυπο από το ΥΠΕΚΑ το οποίο εκδίδεται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, κατατάσσοντας τα σε αντίστοιχες ενεργειακές κλάσεις.

Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις ενοικίασης ή αγοραπωλησίας κτιρίου ή τμήματος αυτού (λχ. διαμέρισμα) για χρήση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, σε κτίρια του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα. Επίσης, απαιτείται μετά την ολοκλήρωση ενός νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Η ισχύς του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι 10 έτη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα απαιτείται επανέκδοση στην περίπτωση μόνο ριζικής ανακαίνισης του ακινήτου.

Προσοχή! Με βάση το άρθρο 20 του ν. 4122/2013 σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη από 1.000€ έως 10.000€.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του απαραίτητου ενεργειακού πιστοποιητικού για την ιδιοκτησία σας και το συνοδεύουμε με συμβουλές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατασκευής.

Το πιο φθηνό δεν είναι και το πιο οικονομικό!

Με βάση το ν.4409/2016, αρ. 56, παρ. 9 “Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Πρόσεξε λοιπόν μήπως το πληρώσεις 2 φορές!

Αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με βάση το Ν.4495/2017.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την διενέργεια αυτοψίας και επιμετρήσεων για τον προσδιορισμό της αυθαιρεσίας και τον υπολογισμό του προστίμου, τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την έκδοση και ανάρτηση  όλων των απαραίτητων βεβαιώσεων νομιμότητας και απαραίτητων σχεδίων για την επιτυχή ολοκλήρωση της ένταξης.

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση της απαραίτητης άδειας / βεβαίωσης / πιστοποιητικού για την υπόθεσή σας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Άδειες δόμησης
  • Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας
  • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων
  • Βεβαιώσεις μηχανικού περί νομιμότητας
  • Βεβαιώσεις στατικής επάρκειας κατασκευών
  • Βεβαιώσεις χρήσης γης
  • Βεβαιώσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
  • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
  • Πιστοποιητικά πυροπροστασίας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ